MENU

Ticketkosten

Kies de vraag waar u naar op zoek bent.

01. Ticketwaarde

De prijs die wordt vermeld op uw ticket is de DEFINITIEVE WAARDE VAN UW TICKET en geldt voor alle verkooppunten, zelfs wanneer u uw reis direct bij de veermaatschappij boekt. De prijs is overal HETZELFDE.

Ongeacht of u uw ticket in Griekenland, Europa, Amerika of Australië koopt, de prijs is overal gelijk.

De prijs kan kortingen bevatten waar u recht op heeft. Deze kortingen en aanbiedingen zijn ook overal HETZELFDE, ongeacht waar u uw ticket heeft gereserveerd.

De waarde van uw ticket is direct verbonden met het prijsbeleid van iedere veermaatschappij.

De prijzen zijn per persoon en afhankelijk van de vaarroute, het seizoen (laag, midden of hoog), accommodatie-categorie, etc. Voor tickets met een retourreis geldt meestal een korting. Veermaatschappijen die geen retourkorting bieden, hebben slechts één prijs per categorie per seizoen.

02. Verzendkosten Tickets

Per post, Express Aangetekend:
Binnen Griekenland €10 5 - 8 werkdagen
Europa €17 10 - 14 werkdagen
Buiten Europa €25 15 - 20 werkdagen
* Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor vertraagde ontvangst en/of verlies van uw tickets door nationale postbedrijven.
Per Courier:
Binnen Griekenland €17 1 - 2 werkdagen
Europa €25 2 - 3 werkdagen
Buiten Europa €32 3 - 4 werkdagen

03. Bijkomende Kosten

FERRIES NAAR GRIEKSE EILANDEN
Voor reserveringen van ferries naar de Griekse eilanden zijn de volgende kosten van toepassing:

Totaalbedrag
Reservering
Greekferries Club – Boekingskosten
Niet Leden Leden -50%
t/m 50 € 5 € 2.5 €
boven 51 € 10 € 5 €

De boekingskosten worden eenmalig in rekening gebracht voor alle reserveringen die u binnen 24 uur via één van onze websites maakt (eventuele extra in rekening gebrachte boekingskosten binnen de hiervoor gestelde termijn worden direct teruggestort op uw kredietkaart).

FERRIES NAAR GRIEKENLAND, ITALIË EN HET MIDDELLANDSZE ZEEGEBIED

U betaalt alleen de waarde van het ticket, zoals die wordt vermeld op het ticket of in onze offerte en waarin alle van toepassing zijnde kortingen zijn verwerkt, die voor de periode waarvoor u uw reservering maakt gelden.

Specifiek voor reserveringen van internationale ferries met het consortium Anek-Superfast

Helaas heeft de ongunstige economische situatie in Griekenland ook de scheepvaart flink getroffen. Om te kunnen overleven werden sommige Griekse rederijen, naar eigen zeggen, gedwongen een consortium aan te vangen en kosten te besparen, door het percentage van de bezoldiging van hun samenwerkende agenten te reduceren.

Het consortium van de rederijen Anek Lines en Superfast Ferries heeft het winstpercentage van onze samenwerking de afgelopen 3 jaar dramatisch gereduceerd. De eerste reductie kwam in januari 2012 met 30%. Anderhalf jaar later, in mei 2014, reduceerden de rederijen nogmaals de resterende bezoldiging, nu met 23%!!!

Zij blijven dit beleid ook vandaag de dag voortzetten door nieuwe methoden te gebruiken voor kostenreductie. Een voorbeeld hiervan is het handhaven van de brandstoftoeslag, ongeacht de daling van de olieprijzen met als enig doel het minimaliseren van de bezoldiging van hun samenwerkende agenten. De toeslag wordt door de samenwerkende agenten geïnd, zonder dat daar commissie over wordt verdiend èn bovendien worden zij ook belast met de bankprovisies die voortvloeien uit deze transacties, die zij uit onze ‘eigen zak’ betalen.

Ons bedrijf Greekferries Club sa, is naar algemeen verluid, één van de grootste partners van Anek Lines en Superfast Ferries. Helaas dekt de extreme daling van de bezoldiging die ons wordt opgelegd, niet langer de kosten en salarissen van onze medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor het verkopen en promoten van de schepen van dit consortium is.

Om te waarborgen dat wij kunnen blijven voorzien in waardevolle en betrouwbare diensten voor onze 300.000 Leden van Greekferries Club en onze klanten, zoals wij tot op heden in 7 verschillende talen doen, zien wij ons genoodzaakt servicekosten te vragen op de verkopen van bovengenoemde rederijen (voor reserveringen met andere andere rederijen kennen wij geen reductie in onze bezoldiging en vragen wij geen servicekosten).

Onze tarieven zijn als volgt:

Totaal Bedrag
Reservering
Greekferries Club - Bonus per Mile
Niet-Leden Leden t/m -50%
t/m 150 € 10 € 5 €
151 € - 500 € 15 € 7.5 €
501 € en meer 20 € 15 €

Wanneer u nog geen lid bent van Greekferries Club, kunt u vandaag nog direct lid worden! Zonder kosten, zonder abonnement, zonder verplichtingen! Bezoek onze website www.bonuspermile.gr en meld u aan!

Specifiek voor reserveringen van internationale ferries met Minoan Lines – Grimaldi Group

Veerbootreserveringen met Minoan Lines / Grimaldi Group, voor de internationale routes Italië-Griekenland-Italië.
Onze reisorganisatie, ons bedrijf, werkt al meer dan 40 jaar succesvol en continu samen met Minoan Lines.
Helaas hebben de omstandigheden van de afgelopen jaren, inclusief de periode van de pandemie, dramatische gevolgen gehad voor de reisbranche in het algemeen, maar nog meer voor reizen per veerboot.
De nieuwe voorwaarden vereisten uitgebreide en herhaalde ondersteuning en informatieverstrekking aan onze klanten die al reisarrangementen hadden gemaakt voor 2020 en 2021 en werden geconfronteerd met de moeilijkheden en beperkingen die het gevolg waren van Covid-19.
Bovendien vereisen de onredelijk frequente wijzigingen van routes, schema's en schepen, dat ons team elke boeking 10-15 keer dient te bewerken.
Helaas werden we in 2021 opnieuw opgeroepen om alle boekingen te wijzigen, omdat Minoan Lines-Grimaldi Group onverwacht besloot om de gehele vloot te vervangen lang nadat de eerste dienstregelingen waren aangekondigd.
Om de kwaliteit van de diensten -in 8 verschillende talen- te behouden die onze 1.000.000 vaste klanten en meer dan 300.000 Greekferries Club-leden gewend zijn, zijn we genoodzaakt om een servicetoeslag te vragen voor onze boekingen met Minoan Lines-Grimaldi Group .

De volgende kosten zijn vanaf vandaag van toepassing:

Boekingen met
totale kosten
Greekferries Club - Bonus per Mile
Niet-Leden Leden t/m -50%
t/m 150 € 15 € 7.5 €
150 € en meer 20 € 15 €

Wanneer u nog geen lid bent van Greekferries Club, kunt u vandaag nog direct lid worden! Zonder kosten, zonder abonnement, zonder verplichtingen! Bezoek onze website www.bonuspermile.gr en meld u aan!

Beheervergoeding
Betalingen die per bankoverschrijving of Visa, MasterCard, American Express of Diners Card worden gemaakt zijn onderhevig aan percentuele verwerkingskosten van 1.2% over het gehele bedrag.

BELANGRIJKE MEDEDELING

Vanaf vandaag, 13 augustus 2020, is een nieuw decreet van de Italiaanse minister van Volksgezondheid in werking getreden met de volgende alternatieve maatregelen die van toepassing zijn op personen die Italië binnenkomen na een verblijf van de afgelopen 14 dagen in of op doorreis vanuit Kroatië, Malta, Griekenland of Spanje:

a. Verplichting om een certificaat van negatief Covid-19 laboratoriumtestresultaat te overleggen, uitgevoerd binnen 72 uur voorafgaand aan binnenkomst in Italië;

of

b. Verplichting om bij aankomst op de Italiaanse luchthaven, haven of grensplaats, indien mogelijk, een moleculaire of antigeentest te ondergaan die wordt uitgevoerd door middel van een wattenstaafje; of uitgevoerd, binnen 48 uur na binnenkomst op het Italiaanse grondgebied, bij de bevoegde Italiaanse Nationale Volksgezondheidskliniek. In dit geval, dient men geïsoleerd te blijven in de (tijdelijke) woon- of verblijfplaats totdat de testresultaten bekend zijn.

Alle personen, ongeacht of symptomen zichtbaar zijn , die Italië binnenkomen vanuit de bovengenoemde landen, moeten onmiddellijk de preventiedienst van het bevoegde Italiaanse nationale gezondheidsbureau informeren over hun aankomst.

In geval van symptomen van Covid 19 blijven de verplichting tot onmiddellijk inlichten van de Italiaanse gezondheidsautoriteit (via het relevante telefoonnummer) en van zelfisolatie van kracht.

Bovendien wordt ook aanbevolen om na te gaan of er mogelijk regionale decreten zijn die aanvullende specificaties en vereisten voor toegang tot het regionale grondgebied kunnen bevatten. Voor directe toegang tot de websites van de gewesten, klik hier.

Klik hier om het benodigde aangifteformulier voor binnenkomst in Italië vanuit het buitenland te downloaden.